Pracownia

NASZA PRACOWNIA

Pracownia i Galeria STYL jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu a Zbigniew Strzelczyk jej prezesem od początku jej powstania/1999 r. Jest również członkiem Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie „Bursztyniarz” przy Izbie Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku. Pracownia i Galeria STYL posiada certyfikat Izby Bursztynu. Posiadamy wiele medali i wyróżnień z wystaw branżowych.

FILMY:

Skontaktuj się:

TEL./FAX (+48 58) 301 43 80
TEL. (+48 58) 300 08 91
TEL. KOM. (+48) 604 277 490

E-MAIL: galeria@amberstyl.pl

Nasza firma

GALERIA STYL
Zbigniew Strzelczyk

80-888 GDAŃSK
UL. DŁUGIE POBRZEŻE 31